Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Hội thảo "Tăng cường sự đa dạng và hòa nhập trong giáo dục Đại học trong và sau đại dịch Covid 19"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 12/07/2022, Khoa Tiếng Anh thương mại (TATM) đã tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự đa dạng và hòa nhập trong giáo dục Đại học trong và sau đại dịch Covid 19".

 Tham dự hội thảo có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Thị Dung Huệ - Trưởng Khoa TATM, lãnh đạo một số đơn vị cùng cán bộ, giảng viên khoa TATM.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy hoan nghênh ý nghĩa thiết thực của chủ đề hội thảo, đặc biệt yếu tố "đa dạng và hòa hợp" rất sát với 2 trong số 6 giá trị cốt lõi của Nhà trường. Cô cũng biểu dương sự tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của các em sinh viên Khoa TATM cùng với các giảng viên.

TS Nguyễn Thị Dung Huệ phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 3 tham luận bao gồm:

Tham luận "Giới thiệu tổng quan về sự Đa dạng và Hòa nhập" của TS. Văn Thị Minh Huyền và TS. Phương Tố Tâm.

Tham luận "Khung năng lực số dành cho giảng viên – Khảo sát tại khoa TATM" của ThS. Vũ Thị Phương Dung.

Tham luận "Nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên K58 chuyên ngành TATM trong học trực tuyến Ngoại ngữ 2" của nhóm sinh viên chuyên ngành TATM.

Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề xoay quanh nội dung các tham luận.