Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Hội thảo “Lương 3P: Tạo động lực – Hút nhân tài”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 29/09/2022, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp đã tổ chức hội thảo “Lương 3P: Tạo động lực – Hút nhân tài”.

 

Tham dự hội thảo có PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp; Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Giám đốc Công ty tư vấn BC; Bà Nguyễn Thị Vinh Huê - Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính, Công ty CP Traphaco và đại diện của nhiều doanh nghiệp.

Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tùng đã nêu tổng quan về lương 3P, hệ thống đãi ngộ, cấu trúc hệ thống lương 3P và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công việc. Ngoài ra, ông còn chỉ rõ lợi ích khi áp dụng lương 3P tại doanh nghiệp trong việc tạo động lực cho nhân viên và thu hút nhân tài.

Tiếp nối hội thảo, bà Nguyễn Thị Vinh Huê đã có những chia sẻ thiết thực về những tác động của lương 3P, hệ số lương điều chỉnh, kinh nghiệm triển khai hệ thống lương 3P của chính công ty Traphaco và 1 số lưu ý khi triển khai hệ thống lương 3P.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp tham dự đã có phần trao đổi, thảo luận sôi nổi với các diễn giả xung quanh việc triển khai hệ thống lương 3P.