Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm của cơ sở II giai đoạn 2021-2026 trong năm học 2022-2023

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 12/6/2023, Cơ sở II tổ chức Hội nghị sơ kết 10 chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2021-2026 đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; Trưởng và Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cơ sở II.
Tại Hội nghị, ThS Phạm Thu Thủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2022-2023 gồm: Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên; Hoàn thiện hình thức tổ chức Cơ sở II; Xây dựng đề án thí điểm thu nhập tăng thêm tại Cơ sở II; Xây dựng chuyên ngành đào tạo mới. Cơ sở II đã hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Chuyên ngành Truyền thông marketing tích hợp (IMC) và bắt đầu tuyển sinh từ khóa 61 năm học 2022 – 2023; Chuyển đổi số; Chuyển giao khoa học công nghệ vì cộng đồng và hội nhập quốc tế; Ứng dụng di động (mobile apps) trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II; Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng đa kênh; Phát triển hệ sinh thái hoạt động phát triển toàn diện người học; FTUER – HCM – Tỏa sáng vì cộng đồng.


Trong nội dung trao đổi thảo luận, các đơn vị trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: khó khăn trong thủ tục mua đất/xin giao đất mở rộng khuôn viên và triển khai xây dựng tòa nhà tại đường D5; một số thủ tục hành chính một cửa đối với người học còn thực hiện bán thủ công gây mất thời gian; việc hợp tác với các doanh nghiệp mở các khoá học phát triển kỹ năng mềm có cấp chứng nhận cho sinh viên còn hạn chế;…Từ đó, các đơn vị đề xuất các giải pháp để triển khai các chương trình trong năm học 2023-2024.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh ghi nhận kết quả đạt được trong năm học 2022-2023 và định hướng các công tác trọng tâm trong năm học 2023-2024 để đảm bảo các chương trình hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời lưu ý các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cần gắn với đổi mới, sáng tạo, có sự khác biệt và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.