Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

Khởi động chương trình “Xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công Thương Việt Nam trong chuyển đổi số”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 29/8/2023, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp, Trường ĐH Ngoại Thương đã tổ chức Buổi Khởi động nhiệm vụ cấp Bộ Công Thương: “Xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công Thương Việt Nam trong chuyển đổi số”.

 

Tham dự chương trình, về phía Trường ĐH Ngoại thương có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh - Viện Trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp; Trưởng/ Phó một số đơn vị trong trường; các giảng viên, cán bộ Nhà trường. Chương trình cũng có sự hiện diện của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ngoài Trường.

Phát biểu tại chương trình, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại Thương cho biết, trong thời gian vừa qua, Nhà trường và Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp đã triển khai nhiều khóa đào tạo, các chương trình tư vấn cho doanh nghiệp về chuyển đổi số. Với sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia và kinh nghiệm của giảng viên Nhà trường và Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, cũng như sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy bày tỏ tin tưởng rằng nhiệm vụ “Xây dựng nhỏ ngành và Phát triển Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công thương Việt Nam trong chuyển đổi số” sẽ triển khai và hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số mang lại cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức.

Cụ thể, nhiệm vụ cấp Bộ Công Thương: “Xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công thương Việt Nam trong chuyển đổi số” được triển khai từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2025, do PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm. Các đối tượng tham gia là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực sản xuất và thương mại.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Công Thương thực hiện chuyển đổi số thông qua các hoạt động xuyên suốt quá trình định hướng đối tượng từ đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ triển khai (training, coaching and supporting).

Chia sẻ về nội dung chính của nhiệm vụ, PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh cho biết, 04 nhóm công việc chính sẽ thực hiện là: Xây dựng Chương trình, Bộ tài liệu đào tạo, huấn luyện về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công Thương; Tổ chức triển khai đào tạo, huấn luyện về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công Thương; Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp điểm xây dựng và triển khai kế hoạch/dự án chuyển đổi số; Giới thiệu và phổ biến kinh nghiệm về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công thương.

Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng hy vọng: "Thông qua nhiệm vụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển hiện nay. Đồng thời, thực hiện hướng tới xây dựng và phát triển một chương trình toàn diện, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Công Thương thực hiện chuyển đổi số thông qua các hoạt động đa dạng và liên tục."

Trang thông tin Bộ Công thương đưa tin về sự kiện:
https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nganh-cong-thuong-viet-nam-chuyen-doi-so.html