Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Toạ đàm FBBS (lần thứ 8): "Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với Giảng viên và Cán bộ của FTU" nhằm xây dựng KH nâng cao năng lực cán bộ giảng viên của Nhà trường

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 29/8/2016, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Toạ đàm FBBS (lần thứ 8): Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với Giảng viên và Cán bộ của FTU" nhằm xây dựng KH nâng cao năng lực cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Tham dự buổi Toạ đàm, có PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Nhóm nghiên cứu tiêu chuẩn nghề nghiệp: TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Dự án; ThS Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Đoàn - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính; TS Cao Đinh Kiên - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh cùng với các cán bộ, giảng viên trong trường.

Tại buổi Toạ đàm, PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu khai mạc Toạ đàm: Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với Giảng viên và Cán bộ của Trường Đại học Ngoại thương nhằm xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cán bộ giảng viên của Nhà trường. Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với Giảng viên và Cán bộ của Trường Đại học Ngoại thương cần được chia làm các nhóm: Đối với giảng viên, có giảng viên khối ngoại ngữ, giảng viên khối các môn chuyên ngành, giảng viên khối các môn cơ boản. Đối với cán bộ, viên chức, có công chức, viên chức quản lý và viên chức. Vì vậy, trường Đại học Ngoại thương đã có quyết định thành lập Nhóm nghiên cứu tiêu chuẩn nghề nghiệp để điều tra năng lực giảng dạy của giảng viên cũng như vị trí nghề nghiệp cụ thể của cán bộ, từ đó đưa ra xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cán bộ giảng viên trong trường.

Tại buổi Toạ đàm, PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã hoan nghênh dự án: Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giảng viên và cán bộ trường Đại học Ngoại thương. Đây là một đề tài nghiên cứu khoa học rất hay, rất có ý nghĩa đối với trường Đại học Ngoại Thương. PGS, TS Đào Thị  Thu Giang mong rằng Dự án Tiêu chuẩn nghề nghiệp sớm có kết quả để áp  dụng ở trường Đại học Ngoại Thương nhằm nâng cao năng lực cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Buổi Toạ đàm đã kết thúc và trong buổi Toạ đàm, nhóm nghiên cứu đã nhận được những ý kiến trao đổi và góp ý của các giảng viên trong trường.