Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tọa đàm khoa học: "Industrial Cluster and Firm Productivity"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sáng ngày 26/8/2016, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học: "Industrial Cluster and Firm Productivity".

Tham dự buổi Toạ đàm khoa học có sự hiện diện: GS Kentaro Nakajima (ĐH Tohoku, Nhật Bản), GS Toshitaka Gokan (JETRO), GS Ikuo Kuroiwa (JETRO). Về phía trường Đại học Ngoại thương có: PGS. TS Vũ Hoàng Nam, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, TS. Nguyễn Thị Tường Anh, Phó trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế cùng các giảng viên trong khoa.

Diễn giả của buổi Toạ đàm khoa học "Industrial Cluster and Firm Productivity" là GS Toshitaka Gokan (JETRO),  GS Kentaro Nakajima (ĐH Tohoku, Nhật Bản). GS Gokan, GS  Kentaro Nakajima đã trình bày vấn đề về Spatial Patterns of Manufacturing Cluster in Vietnam (Các hình mẫu không gian về sản xuất dây chuyền tại Việt Nam) và Agglomeration economies in Vietnam (Gắn kết các nền kinh tế tại Việt Nam). Các bài giảng của GS Gokan, Niakajima đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi và thảo luận của các giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế.

Buổi Toạ đàm khoa học "Industrial Cluster and Firm Productivity" đã thành công tốt đẹp và mối quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Tohoku, Nhật Bản với các giảng viên trường Đại học Ngoại thương ngày càng mở rộng.