Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hội thảo Khoa học: "Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiếng Anh"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 12/8/2016, Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo Khoa học: "Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương".

Thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2020, hoà chung không khí tuần đầu năm học mới 2016 -2017, Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo Khoa học: "Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương" nhằm nâng cao việc học và giảng dạy cho sinh viên.

Tại buổi Hội thảo khoa học của Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, có sự hiện diện của PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Đức Hoạt - Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh chuyên ngành; TS Hà Văn Riễn - Nguyên Trưởng khoa Tiếng Pháp; các thầy cô Trưởng, Phó Khoa, Phòng cùng các giảng viên Khoa Tiếng Anh chuyên ngành và các Khoa, Phòng trong trường.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc học ngoại ngữ là rất cần thiết đối với sinh viên khi Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào quá trình hội nhập quốc tế. Việc tổ chức Hội thảo khoa học: "Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương" là phù hợp khi sinh viên và trường Đại học Ngoại thương bước vào năm học mới 2016 - 2017. Khoa Tiếng Anh chuyên ngành trở thành một trong các Khoa đóng vai trò đi đầu cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương. PGS, TS Bùi Anh Tuấn cũng chúc Khoa Tiếng Anh chuyên ngành tổ chức thành công buổi Hội thảo khoa học này.

Trong buổi Hội thảo khoa học, có các trình bày tham luận của các Cô trong khoa Tiếng Anh chuyên ngành TS Hoàng Thị Hoà và đặc biệt có sự trình bày của Nhà giáo Ưu tú TS Hà Văn Riễn - Nguyên Trưởng khoa Tiếng Pháp.

Các tham luận: Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 4 đối với sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Ngoại thương; Ba nhân tố tham gia nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Đại học Ngoại thương; Phát triển các kỹ năng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Thương mại tại Đại học Ngoại thương - Từ nhà trường đến các cơ quan và doanh nghiệp; Improving learners' autonomy through self-assessment and reflection at Foreign Trade University.

Các tham luận đã nhận được nhiều ý kiến và chia sẽ của các thầy cô trong Khoa vác các Khoa. Các thầy cô trong Khoa Tiếng Anh chuyên ngành  và các thầy cô của các Khoa khác cũng đưa ra được những giải pháp cho việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Hội thảo khoa học "Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương" đã thành công tốt đẹp.