Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh lần đầu tiên năm 2020

Phòng Chống Dịch COVID 19

Ngày 27/12 là ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh. Nghị quyết chọn ngày 27/12 làm Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh, là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng. Đề xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Trong thông điệp gửi cộng đồng quốc tế hôm nay, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong đó đặc biệt quan tâm ba nhóm vấn đề.


Đầu tiên là tăng cường phối hợp chính sách, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác quốc tế cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu, với Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm, nhằm đẩy lùi Covid-19, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh.
Tiếp theo, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm cho mọi chính sách và hành động, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người; trước mắt cần bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vaccine và thuốc điều trị Covid-19 với giá cả hợp lý.
Cuối cùng, chủ động thích ứng trong giai đoạn "bình thường mới", triển khai đồng bộ và hài hòa các giải pháp bảo đảm phòng chống dịch đi đôi với phục hồi kinh tế, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế...