Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN MÙA DỊCH COVID-19

Phòng Chống Dịch COVID 19

Ngày 29/7/2021, Trường ĐH Ngoại thương đã có quyết định số 1794/QĐ-ĐHNT về việc hỗ trợ sinh viên hệ đại học chính quy các khóa đại học chính quy từ K59 trở về trước, đang học tập tại trường (xét theo năm học 2021-2022) trong mùa dịch bệnh Covid-19 với những điểm chính đáng chú ý như sau:

1. Nhóm giải pháp về hỗ trợ học phí:

1. 1. Tiếp tục đóng băng không tăng học phí đại học chính quy áp dụng cho năm học 2021-2022 (đây là năm thứ hai liên tiếp Nhà trường không tăng học phí, mặc dù theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, lộ trình tăng học phí mỗi năm khoảng 7-10%).

1.2. Hỗ trợ số tiền tương đương 7% học phí phải nộp học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy không thuộc diện miễn giảm học phí, số tiền này được giảm trừ trực tiếp vào học phí của học kỳ 1 năm học 2021-2022.

1.3. Đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập: Ngoài việc được hưởng chế độ miễn, giảm theo quy định còn được Nhà trường hỗ trợ thêm 500.000 đồng/sinh viên.

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19:

Các mức hỗ trợ tương đương 100%, 70%, 50%, 30% học phí căn cứ theo hồ sơ và các minh chứng, xác nhận (sinh viên nộp hồ sơ theo thông báo cụ thể của Nhà trường).

3. Nhóm giải pháp hỗ trợ sinh viên bằng hình thức cho vay vốn tín dụng thông qua Quỹ học bổng FTU-Mabuchi với lãi suất cho vay là 0% trong thời gian học tập.

4. Nhà trường và các đơn vị trong trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và phát triển cá nhân cho sinh viên trên các nền tảng trực tuyến. Trong thời gian tới sẽ bổ sung các chính sách hỗ trợ hoạt động trực tuyến của các CLB sinh viên, đồng thời sẽ có các hình thức hỗ trợ sinh viên linh hoạt, kịp thời căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh.