Sidebar

Magazine menu

05
Thu, Oct

Thông điệp 5T chống dịch Covid 19 trong giai đoạn mới

Phòng Chống Dịch COVID 19

Ngày 1/9, Bộ Y tế phát đi "Thông điệp 5T", được coi là “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.

Thông điệp 5T gồm:
 Tuân thủ 5K
 Test Covid-19
 Tiêm chủng
 Thực phẩm đủ tại nhà
 Thầy, thuốc đến tận gia.


? Chi tiết xem tại: Link