Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Feb
Các vị trí tuyển dụng:
Văn phòng HCM:
Hạn nộp đơn: 23/08/2021 (những ứng viên nộp sớm sẽ nhận được cơ hội sớm vào vòng sau)
Thông tin liên hệ:
* VP Hồ Chí Minh: Ms. Linh Thuy Ho – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* VP Hà Nội: Ms. Hang Minh Sam – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-----