Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Ký sự những ngày đầu tham gia khóa học GDQP AN đợt 1 của K61

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên - Các CLB sinh viên

Ngày 06/02/2023, Lễ khai giảng Khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên K61 Đợt 1 đã diễn ra tại Trung tâm GDQP-AN, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc và Trung tâm GDQP-AN, Trường ĐH Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.

 

Trong hai ngày đầu tiên, các FTUers đã được nhận phòng, quân trang, nghe phổ biến về nội quy của khóa học, hướng dẫn quy định đảm bảo phòng chống dịch tại đơn vị trong giai đoạn mới cũng như được chia về các đại đội và bắt đầu nội dung học tập thực hành.


-----