Sidebar

Magazine menu

02
Mon, Oct

Thông báo về định mức giới hạn dụng lượng bộ nhớ Email và hướng dẫn giám bộ nhớ dung lượng Emai,Google Drive, Google Photo

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường

Do chính sách mới thay đổi của Google về tổng dung lượng lưu trữ trên domain bao gồm Google Drive, Google Photo và Email định dạng @ftu.edu.vn, Google đã không cho phép việc sửa dữ liệu trực tuyến trên Google Drive, không cho phép upload dữ liệu mới từ 16/6/2023. Để có thể chỉnh sửa được dữ liệu thì dung lượng bộ nhớ chung toàn domain phải ở hạn mức cho phép là 100 TB. Do đó Trung tâm CNTT xin thông báo định mức giới hạn mới như sau:

- Đối với tài khoản Cán bộ, Giảng viên giới hạn: 300 GB

- Đối với tài khoản email của đơn vị, các câu lạc bộ để lưu trữ dữ liệu của đơn vị là: 1 TB

- Đối với tài khoản sinh viên giới hạn: 30 GB

Lưu ý: Định mức dung lượng gộp bao gồm Email, Google Drive, Google Photo, Goog Form

Trung tâm CNTT đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện giảm bộ nhớ cá nhân theo định mức cho phép trước ngày 30/6/2023. Trường hợp các tài khoản không giảm bộ nhớ hệ thống sẽ tự động xóa dữ liệu và trung tâm không chịu trách nhiệm về các dữ liệu này.

Trung tâm CNTT xin gửi hướng dẫn kèm theo:

  • Trung tâm sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng MS Onedrive từ 20/6 – 22/6/2023 để lưu trữ dữ liệu và tạo form đăng ký.


Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Đức (0906289595); Lễ (097723423)

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn!