Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Bộ nhận diện thương hiệu của trường đại học Ngoại thương

THÔNG BÁO

Thông tin về bô nhận diện thương hiệu của trường đại học Ngoại thương.

Nhằm giữ gìn và phát huy danh tiếng đã có, hướng tới sự phát triển vượt bậc và chuyên nghiệp trong tương lai, trường đại học Ngoại thương đã tiến hành xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của nhà trường. Bộ nhận diện thương hiệu này là một tập hợp thống nhất các thông tin, dấu hiệu đặc trưng, vừa thể hiện bản sắc riêng của nhà trường, vừa quy định những chuẩn mực thống nhất nhằm truyền đạt và quảng bá hình ảnh về nhà trường đến với cán bộ và sinh viên trong trường, các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các đối tác trong và ngoài nước có quan tâm.

Thông tin về bộ nhận diện thương hiệu được cập nhật đầy đủ theo đường link:

Link: Xem tại đây!