Sidebar

Magazine menu

01
Thu, May

10 sự kiện tiêu biểu của trường ĐH Ngoại thương năm học 2020 - 2021

Sự kiện tiêu biểu

Trong năm học 2020 - 2021 vừa qua, tiếp tục phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, với tinh thần đoàn kết, tương trợ, sáng tạo vượt khó, trường ĐH Ngoại thương đã biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ kép” của năm học, vừa quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Nhà trường và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hãy cùng FTU Times nhìn lại 10 sự kiện tiêu biểu của Nhà trường trong năm học vừa qua.