Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động trường ĐH Ngoại thương năm học 2021- 2022

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 28/10/2021, Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động trường ĐH Ngoại thương năm học 2021- 2022 đã được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến tới cả 3 cơ sở đào tạo của Nhà trường.

Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động năm học 2020 - 2021 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS, TS Phạm Thu Hương - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Vũ Thị Hiền - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ThS. Hoàng Tuấn Dũng - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và gần 200 đại biểu được bầu tại các Hội nghị viên chức, người lao động các đơn vị đại diện cho gần 850 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Các đại biểu viên chức, người lao động tại Cơ sở II TP. HCM

Mở đầu hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm 2021 - 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 của người đứng đầu. Các báo cáo đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2020 - 2021 đồng thời cũng vạch ra những phương hướng trọng tâm trong năm học 2021 - 2022 ở tất cả các mặt công tác của Nhà trường bao gồm: Phòng chống dịch Covid 19, Chính trị - Tư tưởng, Quản trị Tổ chức, Nhân sự, Tuyển sinh - Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Quản lý dự án, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất - Hạ tầng Công nghệ thông tin, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thư viện, Thanh tra - Pháp chế, Y tế học đường, Sinh viên, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Báo cáo nhấn mạnh trong năm học vừa qua với phương châm "Khác biệt để dẫn đầu", đặc biệt trong bối cảnh tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch và vừa thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, tuy nhiên, với tinh thần sáng tạo vượt khó, đồng lòng, đoàn kết, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường đã thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, các mặt công tác.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng cho năm học mới 2021-2022 - năm học bản lề cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Trường ĐH Ngoại thương trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, với động lực cho sự phát triển là đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Mỗi thầy cô giáo, mỗi viên chức quản lý, mỗi sinh viên, mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh phải là người "Biết đổi mới sáng tạo, Dám đổi mới sáng tạo và Truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo". Nhà trường quyết tâm có những đột phá về các điều kiện đảm bảo chất lượng, trong đó quyết tâm xây dựng mới và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của học tập nghiên cứu và hướng theo chuẩn quốc tế; có nhiều đổi mới về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có nhiều đột phá trong xây dựng và phát triển ngành và chương trình đào tạo mới, có những đổi mới trong chính sách hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, phía trước còn nhiều thách thức, nhưng Nhà trường xác định rằng năm học 2021-2022 là “Năm học của sự kết nối và đồng hành” của thầy, trò cùng các đối tác, hướng tới sự phát triển bền vững cho mỗi cá nhân, của Nhà trường cũng như có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tiếp đó, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021 - 2022 ở các mặt công tác: Quyết định về chiến lược và kế hoạch của Nhà trường; Ban hành các quy định, quy chế; Quyết định phương hướng, chính sách triển khai các hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, đảm bảo chất lượng; Quyết định cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động và vị trí việc làm; Quyết định và thực hiện công tác nhân sự Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Kế toán trưởng; Quyết định chính sách tài chính, phê duyệt các kế hoạch, báo cáo tài chính; Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn; Thực hiện chức năng giám sát. Cũng tại Hội nghị, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy cũng đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2020 - 2021 và phương hướng giám sát năm học 2021 - 2022 ở các mặt: Giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng, việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; Giám sát chuyên đề về công tác Khoa học - Công nghệ.

Tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lưc sáng tạo vượt khó của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường trong bối cảnh đại dịch Covid 19 kéo dài, gây tác động không nhỏ tới mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Công đoàn trường trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, đồng chí yêu cầu Công đoàn trường cần làm tốt các nhiệm vụ sau: Sử dụng đa dạng các kênh thông tin - truyền thông để viên chức, người lao động hiểu rõ và ủng hộ những chủ trương, chính sách, chia sẻ với những khó khăn mà Nhà trường đang gặp phải; Thường xuyên chăm sóc sức khỏe tinh thần của viên chức, người lao động đặc biệt trong bối cảnh tâm lý viên chức, người lao động ít nhiều bị ảnh hưởng bởi đại dịch; Có cơ chế tạo động lực cho viên chức, người lao động để thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo; Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Chủ tịch Công đoàn trường trong Hội đồng trường; Kịp thời phát hiện, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động từ sớm, từ xa. Đồng chí cũng đề nghị viên chức, người lao động trong toàn trường cần phải hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực cá nhân, từ đó có những đóng góp cụ thể, thiết thực để xây dựng và phát triển trường, tạo dựng môi trường làm việc tiến bộ, hợp tác, nhân văn. Cuối cùng, đồng chí đề nghị lãnh đạo Nhà trường với vai trò là những người sử dụng lao động phải thường xuyên quan tâm tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của viên chức, người lao động, thực hiện tốt việc nêu gương, tạo mối quan hệ hài hòa trong nội bộ, thường xuyên có các cuộc làm việc, đối thoại công khai với viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm các quy chế dân chủ tại cơ sở, các chế độ, chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động, duy trì môi trường làm việc tích cực, hạnh phúc để viên chức, người lao động có động lực cống hiến cho đơn vị và Nhà trường.

ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo công khai quyết toán năm 2020, Báo cáo sử dụng các quỹ năm 2020 và báo cáo dự kiến thu - chi tài chính năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, nhà trường chủ trương tiếp tục không tăng học phí năm học 2021-2022, đồng thời trực tiếp hỗ trợ học phí và có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên, viên chức gặp khó khăn ở cả 3 cơ sở đào tạo.

TS. Phùng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng phòng Quản lý dự án trình bày Báo cáo hoạt động, kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021 - 2022.

PGS, TS Vũ Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức ở đơn vị và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị.

PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng, Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ 2020. Theo đó, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 kéo dài, các đại biểu thống nhất đồng lòng chia sẻ khó khăn với Nhà trường, thực hiện tiết kiệm, chỉ điều chỉnh những quy định bất cập hoặc bổ sung những nội dung chưa được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó hiệu trưởng, Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của viên chức, người lao động tại trường ĐH Ngoại thương năm 2020. Theo đó, một số nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến chế độ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, trợ giảng và một số nội dung khác.

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận cũng như ý kiến của các đại biểu ở cả 3 cơ sở đào tạo về các nội dung: Mô hình phát triển nguồn nhân lực trường ĐH Ngoại thương trong bối cảnh mới; Hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đại dịch Covid 19; Đồng bộ hóa hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý công việc chung trong toàn trường đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số; Mô hình đào tạo Luật thương mại quốc tế theo định hướng thực hành nghề nghiệp VLEX; Đổi mới công tác Đào tạo tại Cơ sở Quảng Ninh.

Hội nghị tiếp tục nghe ThS. Bùi Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản trị thiết bị trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên trường cũng đã ký biên bản quy chế phối hợp triển khai công tác thi đua năm học 2021 - 2022.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã xin ý kiến các đại biểu thông qua các báo cáo, những sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế được trình bày tại Hội nghị với 100% các đại biểu tán thành.

Cuối cùng, toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 do TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Trưởng Khoa Luật, đại diện Ban Thư ký trình Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo để cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu của năm học 2021- 2022, đưa trường ĐH Ngoại thương bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ mới, thắng lợi mới.

MC của Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị tại Trụ sở chính Hà Nội

Quang cảnh Hội nghị tại Cơ sở II TP. HCM

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ

Các tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên tại Hội nghị

Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể viên chức, người lao động trường ĐH Ngoại thương sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2021 - 2022. Nhà trường kêu gọi mọi cá nhân, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, kết nối, sẻ chia để cùng nhau thực hiện thành công chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới, xây dựng nền tảng để phát triển Trường ĐH Ngoại thương trở thành đại học đổi mới sáng tạo, có uy tín cao trong khu vực và trên trường quốc tế.