Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 28/10/2022, Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động trường ĐH Ngoại thương năm học 2022 - 2023 đã được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối hai điểm cầu giữa Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở II tại TP. HCM.

Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động năm học 2021 - 2022 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Tham dự Hội nghị có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Thu Hương - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Vũ Thị Hiền - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; ThS Võ Xuân Lộc - Bí thư Đoàn thanh niên và gần 200 đại biểu được bầu tại các Hội nghị viên chức và người lao động cấp đơn vị, đại diện cho gần 850 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Mở đầu hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm 2022 - 2023; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 của người đứng đầu. Các báo cáo đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2021 - 2022 đồng thời cũng vạch ra những phương hướng trọng tâm trong năm học 2022 - 2023 ở tất cả các mặt công tác của Nhà trường bao gồm: Giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường các giá trị văn hóa, văn minh Ngoại thương; Xây dựng Chiến lược phát triển Trường; rà soát, đánh giá việc thực hiện tự chủ đại học; Hoàn thiện phương án tự chủ và các quy định, quy chế của Nhà trường phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và thực tiễn Nhà trường; Nâng cao năng lực của tổ chức, tăng cường công tác quản trị Nhà trường; Phát triển chương trình đào tạo, triển khai chương trình vệ tinh, xây dựng phát triển mô hình đào tạo từ xa và chương trình Blended Learning; Đảm bảo chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo và chuẩn bị các điều kiện để tham gia xếp hạng đại học; Phát triển khoa học công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của Nhà trường; Xúc tiến các dự án mở rộng khuôn viên; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; Xây dựng và triển khai một số dự án/đề án nâng cao năng lực của Nhà trường; Phát triển hệ sinh thái giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo của Nhà trường; Xây dựng môi trường làm việc nhằm gắn kết viên chức, người lao động với đơn vị và Nhà trường, tạo động lực và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong Nhà trường; Tăng cường công tác truyền thông, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động gắn kết và phát triển cộng đồng của Nhà trường; Phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Báo cáo nhấn mạnh trong năm học vừa cũng làm năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới, qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với tinh thần sáng tạo vượt khó, đồng lòng, đoàn kết, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường đã thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, các mặt công tác. Các thành tích của Nhà trường đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý ở các cấp.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng cho năm học mới 2022 - 2023. Theo đó, Nhà trường xác định chủ đề của năm học là “Sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà trường”. Nhà trường xây dựng 8 chương trình công tác năm học 2022 - 2023 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Báo cáo nhấn mạnh năm học này là năm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng trường ĐH Ngoại thương trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, với động lực cho sự phát triển là đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Do đó, mỗi giảng viên, cán bộ, mỗi viên chức quản lý, mỗi sinh viên, mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh phải là người "Biết đổi mới sáng tạo, Dám đổi mới sáng tạo và Truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo". Nhà trường quyết tâm có những đột phá về các điều kiện đảm bảo chất lượng, trong đó quyết tâm xây dựng mới và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của học tập nghiên cứu và hướng theo chuẩn quốc tế, có nhiều đổi mới về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có nhiều đột phá trong xây dựng và phát triển ngành và chương trình đào tạo mới, có những đổi mới trong chính sách hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Tiếp đó, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021 - 2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 - 2023 ở các mặt công tác: Quyết định về chiến lược và kế hoạch của Nhà trường; Ban hành các quy định, quy chế; Quyết định phương hướng, chính sách triển khai các hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, đảm bảo chất lượng; Quyết định cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động và vị trí việc làm; Quyết định và thực hiện công tác nhân sự; Quyết định chính sách tài chính, phê duyệt các kế hoạch, báo cáo tài chính; Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn; Thực hiện chức năng giám sát. Cũng tại Hội nghị, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy cũng đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021 - 2022 và phương hướng giám sát năm học 2022 - 2023 ở các mặt: Giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng, việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; Giám sát chuyên đề đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động và đối với công tác đảm bảo chất lượng.

ThS Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo công khai quyết toán năm 2021, Báo cáo sử dụng các quỹ năm 2021 và báo cáo dự kiến thu chi tài chính năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023.

TS Phùng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng phòng Quản lý dự án trình bày Báo cáo hoạt động, kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022 - 2024.

PGS, TS Vũ Thị Hiền đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức ở đơn vị và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị.

PGS, TS Phạm Thu Hương - Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến lương, thưởng, các định mức được Tiểu ban đề xuất tăng nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho viên chức, người lao động trong toàn trường.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của viên chức, người lao động tại trường ĐH Ngoại thương năm 2021. Theo đó, một số nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến chế độ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của chuyên viên, giảng viên, trợ giảng và một số nội dung khác.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 dưới sự điều hành của TS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh, Trưởng ban kiểm phiếu.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân.

PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân.

PGS, TS Phạm Thu Hương bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân.

PGS, TS Vũ Thị Hiền bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân.

Theo đó, 5 đồng chí đã trúng cử vào ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới gồm:
1. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Cơ sở II TP. HCM
2. TS Hoàng Hải - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
3. TS Vũ Kim Ngân - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
4. PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó trưởng khoa Luật
5. ThS Lê Thanh Thuỳ Dương - Phó trưởng khoa Tiếng Trung Quốc

Hội nghị đã lắng nghe tham luận của PGS, TS Cao Đinh Kiên - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế.

Hội nghị cũng đã lắng nghe tham luận của PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý khoa học.

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu ở cả 3 cơ sở đào tạo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã xin ý kiến các đại biểu thông qua các báo cáo, những sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế được trình bày tại Hội nghị với 100% các đại biểu tán thành.

Hội nghị tiếp nối với phần trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 của ThS. Bùi Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản trị thiết bị.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên trường đã cùng ký kết giao ước thi đua tập thể năm học 2022 - 2023.

Cuối cùng, toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 do TS Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Ban Thư ký trình Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo để cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu của năm học 2022 - 2023, đưa trường ĐH Ngoại thương tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới với nhiều thời cơ mới, thắng lợi mới.

Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể viên chức, người lao động trường ĐH Ngoại thương sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2022 - 2023. Nhà trường kêu gọi mọi cá nhân, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, kết nối, sẻ chia để cùng nhau thực hiện thành công Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới, xây dựng nền tảng để phát triển trường ĐH Ngoại thương trở thành đại học đổi mới sáng tạo, có uy tín cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Đoàn Thư ký Hội nghị.

MC của Hội nghị.

Các tiết mục văn nghệ của các em sinh viên chào mừng Hội nghị.