Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng quản lý dành cho viên chức quản lý mới được bổ nhiệm tại Cơ sở II TP. HCM

Tin tức khác

Ngày 13/04/2022 Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng quản lý dành cho viên chức quản lý mới được bổ nhiệm tại Cơ sở II TP. HCM.

 Tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã tập huấn, hướng dẫn cho viên chức quản lý về chức năng, nhiệm vụ của viên chức quản lý trong điều kiện công tác cụ thể tại Cơ sở II; Kỹ năng kết nối công tác với các đơn vị chức năng tại Trụ sở chính, Cơ sở Quảng Ninh; Kỹ năng về Lập kế hoạch (Plan) - Triển khai thực hiện (Do) - Kiểm tra (Check) - Điều chỉnh (Action) trong quy trình PDCA; Một số phương châm làm việc của viên chức quản lý và cách xử lý các vấn đề phát sinh thường gặp.

Thông qua hội nghị, các viên chức quản lý nói chung và viên chức mới được bổ nhiệm nói riêng đã lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý để có thể áp dụng ngay vào công tác quản lý tại đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.