Sidebar

Magazine menu

01
Thu, May

Tổ chức tập huấn triển khai các điểm mới về công tác khảo thí từ năm học 2022 - 2023

Tin tức khác

Nhằm giúp các đơn vị có liên quan tại Cơ sở II tiếp cận và nắm bắt được các điểm mới về công tác khảo thí, ngày 13/06/2022, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức tập huấn triển khai các điểm mới về công tác khảo thí từ năm học 2022 - 2023.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã phổ biến những điểm mới về công tác khảo thí từ năm học 2022 - 2023 nhằm giúp các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt, phổ biến đến các viên chức tại đơn vị để vận dụng, triển khai hiệu quả công tác khảo thí tại Cơ sở.
Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo các đơn vị tại Cơ sở đã cùng trao đổi về nội dung liên quan để bảo đảm triển khai công tác khảo thí kể từ năm học 2022 - 2023 theo đúng quy định hiện hành.