Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Hội thảo “Quản trị nhân lực kỷ nguyên 4.0”

Tin tức khác

Ngày 24/06/2022, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Quản trị nhân lực kỷ nguyên 4.0”.

 

Tham dự Hội thảo có PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp; TS. Đỗ Tiến Long - Chủ tịch Công ty tư vấn quản lý OD click; Bà Hoàng Thiên Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty DIGINET; Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Giám đốc Công ty tư vấn BC cùng đại diện nhiều doanh nghiệp.

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng đã chia sẻ về các yêu cầu năng lực thiết yếu để nhân sự thích ứng với thời đại 4.0 (Năng lực số). Ông Tùng đã chỉ ra các thay đổi lớn của quản lý nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 từ mô hình, quy trình kinh doanh đến các phần mềm quản trị lao động 4.0.

Tiếp đó, TS Đỗ Tiến Long đã chia sẻ về phương pháp xây dựng chiến lược nhân sự trong thời đại số (Chiến lược số): Yêu cầu và bối cảnh nhân sự trong thời đại mới; Tầm nhìn, kế hoạch chuẩn bị nhân sự thích ứng với bối cảnh mới, các giai đoạn chiến lược kinh doanh từ tư duy hoạch định dài hạn sang tư duy chiến lược thích ứng AGILE; Các bước xây dựng chiến lược thích ứng với thời đại số: logic mô hình chiến lược nhân sự 5P.

Cuối cùng, Bà Hoàng Thiên Hương đã chia sẻ về tầm quan trọng của yếu tố con người trong sự thành công của quá trình số hóa doanh nghiệp. Bà cũng đã chia sẻ về lộ trình chuyển đổi số qua “case study”: Dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp DigiNet ERP tại Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sen Việt, qua các giai đoạn của sự thay đổi: từ chối, tranh luận, chấp nhận thay đổi, thích nghi giữa người dùng và hệ thống và bình thường mới.