Sidebar

Magazine menu

31
Wed, May

Hội thảo “Những vấn đề tài chính – ngân hàng đương đại và thực tiễn tại Việt Nam trong bối cảnh mới”

Tin tức khác

Ngày 04/07/2022, Khoa Tài chính Ngân hàng (TCNH) đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề tài chính – ngân hàng đương đại và thực tiễn tại Việt Nam trong bối cảnh mới”.

 

Tham dự hội thảo có PGS, TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Khoa TCNH; Lãnh đạo một số đơn vị trong trường, cán bộ, giảng viên và sinh viên cùng các khách mời là đại diện một số cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, học viên.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Đào Ngọc Tiến đánh giá cao tính cấp thiết của chủ đề hội thảo khi bàn luận sâu rộng các vấn đề tài chính – ngân hàng đương đại cũng như chất lượng của các tham luận được lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 4 tham luận gồm:

Tham luận "Chính sách Nhà nước trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam" của bà Đặng Thị Hoà – Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón hữu cơ Tasa Việt Nam.

Tham luận "Xã hội hoá chứng khoán tại Việt Nam" của TS. Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích VPS.

Tham luận "Financial socialization and its impact on personal finance management behaviour and financial satisfaction in Vietnam" của ThS. Trần Thị Minh Trâm - Giảng viên Khoa TCNH.

Tham luận "Banking technology, bank branching, and financial inclusion" của TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Giảng viên Khoa TCNH.

PGS, TS Nguyễn Việt Dũng phát biểu ý kiến.

Sau phần tham luận, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực TCNH đương đại như hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành TCNH, xã hội hoá chứng khoán, tài chính cá nhân, ngân hàng số tại Việt Nam…