Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức các chương trình chia sẻ hướng nghiệp cho sinh viên

Tin tức khác

Ngày 21/09/2022 Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản - Những kỹ năng cần thiết khi làm việc tại Nhật Bản” với diễn giả là ông Hasegawa Keiichi - Chủ tịch hội đồng Học viện EHLE (Nhật Bản) và bà Phan Thị Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH EHLE Việt Nam.

 

Ngày 21/09/2022, Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản - Những kỹ năng cần thiết khi làm việc tại Nhật Bản” với diễn giả là ông Hasegawa Keiichi - Chủ tịch Hội đồng Học viện EHLE (Nhật Bản) và bà Phan Thị Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH EHLE Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, ông Hasegawa Keiichi với bề dày 54 năm kinh nghiệm điều hành trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ về các triết lý kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản, như: Triết lý quản lý Sampo Yoshi – Tốt cho 3 bên: tốt cho khách hàng, tốt cho xã hội, rồi mới tới tốt cho doanh nghiệp; Tư tưởng Sekimon Shingaku – Đạo thương nhân: làm kinh doanh phải xuất phát từ tâm; Bí quyết giúp cho các công ty Nhật Bản trường tồn và duy trì việc kinh doanh hơn 1000 năm là hướng đến các giá trị bền vững và đặt yếu tố con người lên hàng đầu.

Cũng tại chương trình, các bạn sinh viên đã được lắng nghe bà Phan Thị Quỳnh phân tích về các kỳ vọng và năng lực mà các nhà tuyển dụng Nhật Bản mong muốn đối với các ứng viên. Qua phân tích sự khác biệt giữa phong cách làm việc kiểu Nhật Bản và kiểu Phương Tây, diễn giả cũng nhấn mạnh điều sinh viên cần khi quyết định vào làm việc tại một doanh nghiệp là hiểu rõ thế mạnh và mong muốn của bản thân, sứ mệnh của doanh nghiệp để chọn được đúng môi trường làm việc phù hợp, từ đó biết được những giá trị nào của bản thân có thể cống hiến cho doanh nghiệp.

Trước đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II và ThS Nguyễn Thị Như Ý - Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ đã tiếp xã giao ông Hasegawa Keiichi và bà Phan Thị Quỳnh.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới như tổ chức các chương trình trao đổi học thuật, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, hoạt động giao lưu liên kết “Doanh nghiệp - Trường học - Cơ quan hành chính”, chương trình “Chuyến tham quan khám phá lịch sử văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản” được Học viện EHLE tổ chức thường niên.

Tiếp đó, ngày 24/09/2022, Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. HCM tiếp tục tổ chức tọa đàm “Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số - Cơ hội và thách thức” với sự tham gia của diễn giả ông Nguyễn Văn Sáng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả.

Trong buổi chia sẻ, ông Nguyễn Văn Sáng đã giới thiệu về Tập đoàn Đèo Cả, cách quản trị doanh nghiệp như thế nào để duy trì và phát triển bền vững, những vấn đề đặt ra trong quản trị doanh nghiệp hiện nay cũng như những cơ hội và thách mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, diễn giả còn chia sẻ về cách đầu tư, xây dựng, phát triển và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, các kỹ năng thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, các bạn sinh viên đã tích cực đặt câu hỏi và trao đổi cùng với diễn giả về các vấn đề như việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân, cơ hội việc làm khi ra trường, cách xây dựng các mối quan hệ trong công việc cũng như con đường phát triển trong sự nghiệp, cách hiện thực hóa những ý tưởng đổi mới, sáng tạo của sinh viên dưới góc độ của nhà quản trị và những thách thức đối với việc khởi nghiệp.

Tiếp đó, ngày 24/09/2022, Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP.HCM tiếp tục tổ chức tọa đàm “Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số - Cơ hội và thách thức” với sự tham gia của diễn giả Ông Nguyễn Văn Sáng - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Đèo Cả.