Sidebar

Magazine menu

02
Fri, Jun

Sinh viên của 10 trường đại học khối kinh tế có thể đăng ký học trao đổi và được công nhận tín chỉ tại các trường bạn

Tin tức khác
Sinh viên của 1 trong 10 trường đại học khối kinh tế ký thỏa thuận hợp tác đào tạo có thể đăng ký học tập, thực tập, nghiên cứu tại trường bạn và được công nhận.
 
Các trường tham dự khối hợp tác này gồm: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trường ĐH Ngoại thương; Trường ĐH Thương mại; Học viện Tài chính; Học Viện Ngân hàng; Học viện Chính sách và Phát triển; Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế; Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
 
 
Chi tiết xem tại: Link