Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov

Tập huấn nâng cao hiệu quả khảo sát các bên liên quan phục vụ đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở II

Tin tức khác

Nhằm đảm bảo công tác khảo sát tại Cơ sở II được triển khai hiệu quả, từ đó có cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả và xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, ngày 08/11/2022 Cơ sở II đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao hiệu quả khảo sát các bên liên quan phục vụ đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở.

 

Buổi tập huấn có sự tham dự của Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên tập huấn đã trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác khảo sát: Mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của các khảo sát, cách thức xây dựng và sử dụng hiệu quả các công cụ khảo sát, phân tích xử lý dữ liệu khảo sát…nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tại Cơ sở II.

 

Thông qua buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã lắng nghe, trao đổi về các nội dung liên quan để việc triển khai khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II được đầy đủ và hiệu quả.