Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Họp rà soát và kiểm tra Website các đơn vị

Tin tức khác

Chiều ngày 25/8/2016, Trung tâm Thông tin và Khảo thí và các đơn vị trong trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp ra soát và kiểm tra Website các đơn vị.

Được sự chỉ đạo sát sao của PGS, TS ĐàoThị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trung tâm Thông tin và Khảo thí đã xây dựng thành công Website mới của trường Đại học Ngoại thương với hình thức giao diện hiện đại, đẹp và nội dung phong phú tại địa chỉ: http://www.ftu.edu.vn.

Tham dự buổi họp có PGS, TS Nguyễn Văn Thoan - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khảo thí, các cán bộ phụ trách Website của Trung tâm cùng các cán bộ phụ trách Website các đơn vị: Khoa Luật, Phòng Quản lý Khoa học và Khoa Quản trị Kinh doanh.

Họp rà soát Website các đơn vị nhằm kiểm tra hiện trạng, đồng thời có những giải pháp cụ thể đối với từng đơn vị. Với việc rà soát liên tục và sát sao này, Trung tâm Thông tin và Khảo thí mong rằng sẽ góp phần nâng cao chất lượng các website đơn vị, cũng như nhanh chóng xây dựng bổ sung đối với các đơn vị chưa có website.

Tại buổi họp, PGS, TS Nguyễn Văn Thoan - Giám đốc Trung tâm thông tin và Khảo thí nhấn mạnh "Website của các đơn vị là sự phản ánh chân thực nhất những hoạt động của mỗi đơn vị. Vì thế cùng với việc duy trì, việc thay đổi và cập nhật thông tin là vô cùng quan trọng". Do đó, các đơn vị cần phải chủ động rà soát và kiểm tra Website thường xuyên.

Tại buổi họp này, cán bộ phụ trách Website của Khoa Luận cho biết Website vận hành tương đối tốt, giao diện đẹp nhưng phiên bản vận hành Website cũ. Cán bộ phụ trách Phòng Quản lý Khoa học nói rằng Website của phòng đi thuê ngoài, giao diện chưa đẹp nhưng vẫn vận hành tốt. Còn Khoa Quản trị Kinh doanh, Website vận hành tốt, giao diện cũ.

 

Kết thúc buổi họp, PGS, TS Nguyễn Văn Thoan phát biểu các buổi họp rà soát Website các đơn vị sẽ liên tục được diễn ra, nếu các đơn vị có nhu cầu nâng cấp Website phiên bản mới thì liên hệ với Trung tâm Thông tin và Khảo thí.