Sidebar

Magazine menu

10
Sat, Dec

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4 và thông báo kết quả Hội nghị TW 5, khóa XIII

Công tác Đảng

Ngày 16/05/2022, Đảng ủy trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 5, khóa XIII với sự tham gia của báo cáo viên PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TW.

 

Tham dự hội nghị có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Thu Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; ThS. Phạm Như Quỳnh - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thông đã báo cáo với toàn thể hội nghị về một số nội dung trong Nghị quyết Hội nghị TW 4, khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của UBKTTW hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ngay sau đó, báo cáo viên cũng đã thông tin nhanh về kết quả của Hội nghị TW 5, khóa XIII về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn gửi lời cảm ơn trân trọng tới PGS, TS Nguyễn Viết Thông, đồng thời khẳng định những nội dung được quán triệt tại hội nghị này hết sức quan trọng. Dó đó, thầy yêu cầu Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn trường phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn công việc hàng ngày.