Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun
43 Bài viết mới

Phòng Tổ chức nhân sự

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng 

          Phòng Tổ chức - Nhân sự được tách ra từ Phòng Tổ chức - Hành chính theo Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNT ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhằm phát huy tối đa và nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Nhà trường trên cơ sở chuyên môn hóa sâu theo từng nhiệm vụ, phục vụ chiến lược phát triển về tổ chức, về nguồn nhân lực của trường trong giai đoạn mới. Theo Quyết định này thì Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ cùng với các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            Phòng Tổ chức - Hành chính (tiền thân của Phòng Tổ chức - Nhân sự) ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của trường Đại học Ngoại thương. Một trong những thành tựu nổi bật của Phòng Tổ chức - Hành chính là đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường. Thời gian đầu Nhà trường chỉ có vài chục cán bộ, giảng viên vào những ngày đầu thành lập, đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường hiện nay là hơn 800 người với số lượng người có học hàm, học vị ngày càng tăng. Các giá trị cốt lõi của Phòng là: “Chính trực – Tận tụy – Cẩn trọng – Hợp tác – Cải tiến – Hiệu quả - Chủ động – Chuyên nghiệp – Hiện đại”.

            Phòng nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường”. Năm 2009 và 2010, phòng vinh dự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ”. Trong nhiều năm, một số thành viên của phòng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và nhiều huy chương.

            Phòng Tổ chức - Nhân sự hiện có 8 cán bộ, viên chức.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: PGS, TS Nguyễn Minh Hằng

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trà Mi

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 1. Ông Nguyễn Văn Sự
 2. Ông Nguyễn Văn Vy
 3. Ông Nguyễn Mạnh Tân
 4. Ông Nguyễn Đình Lương
 5. Thạc Sỹ Vũ Phạm Đính (1984 - 1990)
 6. Ông Phạm Văn Hoàng (1990 - 1993)
 7. PGS, TS Nguyễn Như Tiến (1993 - 1998)
 8. PGS, TS Nguyễn Văn Hồng (1998 - 2006)
 9. Trần Việt Hùng (2006 - 2008)
 10. PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến (2008 - 2014)
 11. PGS, TS Vũ Thị Thanh Xuân (2014 - 2017)
 12. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (2017 - 2021)
 13. PGS, TS Nguyễn Minh Hằng (2021 - nay)

Liên hệ:

Địa điểm: Phòng A803 (tầng 8, nhà A)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 288, 286); Fax: 84-4-3834 3605