Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

Hợp tác quốc tế

Từ ngày 19/12 đến ngày 22/12/2022, Đoàn sinh viên ĐH Toàn cầu Handong (Hàn Quốc) đã cùng các bạn sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tham gia khoá đào tạo trong khuôn khổ chương trình “Trại mùa đông 2022 - Nâng cao năng lực trong giáo dục đại học” (2022 Winter Camp for Capacity Building in Higher Education) tại Trụ sở chính Hà Nội.

More Articles ...