Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Nov

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN VỀ "QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ BẢN ĐỒ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa trường ĐHNT và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 2 ngày 19 và 20/07/2021, Viện KT&KDQT đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn “Quy định trong thương mại quốc tế và Bản đồ tiếp cận thị trường”.

Khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các giảng viên về kiến thức thương mại quốc tế và các bộ công cụ tiếp cận thị trường quốc tế. Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết hợp với nhiều hoạt động tương tác online sáng tạo, hấp dẫn.


Tham gia giảng dạy khóa học có PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng, Giảng viên Bộ môn TMQT, Chuyên gia ITC; TS. Vũ Huyền Phương - Phó trưởng phòng QLKH, Giảng viên Bộ môn TMQT, Chuyên gia ITC; TS. Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban Đào tạo Trung tâm FIIS, Giảng viên Bộ môn TMQT, Chuyên gia ITC.

Trong khóa học, các giảng viên đã được đào tạo và thực hành về các nội dung liên quan tới Thuế quan và Bản đồ tiếp cận thị trường; Các biện pháp phi thuế quan; Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong FTAs; Công cụ Findruleoforigin, hệ thống ePing...
-----