Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun

HỘI THẢO "NÂNG CAO NĂNG LỰC THÍCH ỨNG CỦA NỀN KINH TẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19" CỦA VIỆN KT&KDQT

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Nhằm đánh giá một cách tổng thể và khách quan những khó khăn, thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp và nền kinh tế dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là những giải pháp và khuyến nghị giúp doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thích ứng trong bối cảnh mới và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai, ngày 26/07/2021, Viện KT&KDQT đã tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

 Tham dự hội thảo có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐT, PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Bùi Thị Lý - Viện trưởng Viện KT&KDQT cùng các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Đào Ngọc Tiến cho rằng hội thảo sẽ tạo một diễn đàn uy tín, kết nối sự tham gia, chia sẻ của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
Hội thảo có nhiều bài tham luận thiết thực tập trung vào các vấn đề cấp bách hiện tại như tác động của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam; những cơ hội và thách thức của đại dịch Covid 19 đối nền kinh tế và doanh nghiệp; tái cấu trúc, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi số; cách thức để nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam trong đại dịch Covid 19.


Sau phần tham luận của các diễn giả, phần trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi và thẳng thắn về các vấn đề đặt ra tại hội thảo và các kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn, tiến tới phục hồi và phát triển bền vững ở giai đoạn hậu Covid 19.