Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tọa đàm "Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thiết kế bài kiểm tra kỹ năng nghe và đọc”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng cũng như độ tin cậy của các bài kiểm tra đọc và nghe với môn tiếng Anh, ngày 23/09/2021, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành đã tổ chức buổi tọa đàm thứ 2 trong chuỗi tọa đàm trực tuyến của Khoa với chủ đề: "Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thiết kế bài kiểm tra kỹ năng nghe và đọc” với sự tham gia của TS. Hoàng Thị Hòa - Trưởng Khoa cùng với các giảng viên trong khoa.

Nội dung của buổi tọa đàm tập trung khai thác các đặc tả của bài kiểm tra với hai kỹ năng nghe và đọc trong môn Tiếng Anh; các loại câu hỏi điển hình; một số nguyên tắc thiết kế câu hỏi đa lựa chọn và đặc sắc nhất chính là cách ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc kiểm tra độ phù hợp của ngữ liệu, thiết kế các câu hỏi đặc thù cho từng cấp độ nhằm giúp giải quyết những khó khăn thường trực của giáo viên trong việc thiết kế đề thi.