Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

TỌA ĐÀM "AN NINH VÀ GIẢI TRỪ QUÂN BỊ Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sáng 05/10/2021, Tọa đàm "An ninh và Giải trừ quân bị ở Châu Á – Thái Bình Dương" do Ban Quản lý các CTTT - CLC, Phòng Quản lý đào tạo tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 600 sinh viên.

Xuyên suốt buổi tọa đàm, diễn giả Steven Humphries - Điều phối viên Dự án của Liên Hiệp Quốc tại Trung tâm Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Hòa bình và Giải trừ quân bị (UNODA-UNRCPD) đã phân tích vấn đề "Giải trừ quân bị" xoay quanh bốn khía cạnh chính: Giải trừ quân bị vì lợi ích của toàn nhân loại bằng cách chống lại sự tàn phá nặng nề của vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Giải trừ quân bị vì cuộc sống con người là nỗ lực xóa đi những đau thương đến từ vũ khí thông thường; Giải trừ quân bị cho thế hệ tương lai đề cập đến việc hạn chế sự xuất hiện của những vũ khí tiên tiến;

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về giải trừ quân bị hướng đến những nỗ lực không ngừng nghỉ vì hòa bình đến từ các chính phủ cũng như mỗi cá nhân trong cộng đồng.