Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Tọa đàm khoa học “Nghiệp vụ kinh tế - kinh doanh trong hoạt động giảng dạy của Bộ môn Ngoại ngữ” tại Cơ sở II TP. HCM

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Trong thời gian vừa qua, Bộ môn Ngoại ngữ tại Cơ sở II TP. HCM đã tổ chức chuỗi tọa đàm khoa học “Nghiệp vụ kinh tế - kinh doanh trong hoạt động giảng dạy của Bộ môn Ngoại ngữ”.

Chuỗi tọa đàm khoa học đã mang lại các kiến thức thực tiễn giúp các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ có các bài giảng với các ví dụ sinh động, bám sát thực tế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trong buổi tọa đàm đầu tiên vào tháng 12/2021, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Giảng viên Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với chủ đề “Một số thuật ngữ, khái niệm và quy trình cơ bản trong Thanh toán quốc tế”. Báo cáo viên đã giới thiệu, trình bày, giải thích, phân loại, so sánh các phương thức thanh toán kèm chứng từ và không kèm chứng từ phổ biến ở quốc tế và Việt Nam hiện nay.

Tiếp nối thành công với buổi tọa đàm thứ nhất, ThS Lê Giang Nam - Trưởng Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại đã có buổi chia sẻ thứ hai với chủ đề “Một số thuật ngữ, khái niệm cơ bản trong Marketing”. Báo cáo viên có buổi chia sẻ đầy năng lượng và nhiệt tình khi giải thích điểm tương đồng hay khác nhau các thuật ngữ căn bản trong Marketing cùng nhiều ví dụ minh họa thực tiễn.

Trong buổi tọa đàm khoa học tiếp theo vào tháng 01/2022, TS Lê Tuấn Bách - Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán đã có buổi chia sẻ với chủ đề “Một số thuật ngữ, khái niệm và quy trình cơ bản về thị trường chứng khoán”. Nội dung chia sẻ tập trung vào hai phần chính: các loại chứng khoán/ hàng hóa trên thị trường tài chính và quy trình về giao dịch chứng khoán.

Buổi tọa đàm khoa học cuối cùng vào tháng 02/2022, chủ đề “Một số thuật ngữ, khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử” do ThS Phạm Thị Châu Quyên – Giảng viên Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế trình bày. Báo cáo viên đã tập trung chia sẻ hai nội dung chính về các khái niệm về E-commerce (thương mại điện tử) và các thuật ngữ trong E-marketing.