Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Tọa đàm "Mô hình kinh doanh trong ngành engineering"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 20/05/2022, khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Tọa đàm "Mô hình kinh doanh trong ngành engineering". Diễn giả của tọa đàm là ông Kazuyoshi Yoshinaga (Yoshi) - Tổng giám đốc Goertek Vietnam, Bắc Ninh.

 

Tham dự tọa đàm có PGS, TS Lê Thái Phong – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong khoa.

Trong phần thực trạng mô hình kinh doanh ở Việt Nam, diễn giả đã đưa ra một số mô hình tiêu biểu đã hình thành tại Việt Nam, phân tích những ưu điểm, tồn tại và hạn chế của mô hình kinh doanh trong ngành engineering ở Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mô hình này.

Thông qua việc phân tích kinh nghiệm quốc tế, diễn giả đã đưa ra một số bài học cho Việt Nam như: đặc trưng và trình độ của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế là những yếu tố rất quan trọng trong việc quyết định lựa chọn mô hình kinh doanh cho ngành engineering phù hợp; doanh nghiệp cần tìm hiểu và áp dụng mô hình phù hợp với thực tiễn kinh doanh của mình.

Để thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh cho ngành engineering tại Việt Nam, diễn giả cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể như: nghiên cứu và đưa ra những quy định pháp lý phù hợp, đặc biệt là báo cáo bền vững của doanh nghiệp; xây dựng các mục tiêu và các chỉ số hoạt động chính gắn với mục tiêu phát triển dài hạn; xác định các cơ hội và rủi ro cho doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đem lại;...