Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hội nghị khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 25/05/2022, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào phát triển kinh tế - xã hội”.

 Tham dự hội nghị có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó hiệu trưởng; PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý khoa học; PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II TP. HCM, TS Thân Thị Hạnh - Trưởng khoa Lý luận Chính trị, lãnh đạo một số đơn vị, cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị tại Trụ sở chính Hà Nội và Tổ Lý luận Chính trị tại Cơ sở II TP. HCM cùng các em sinh viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Thân Thị Hạnh nhấn mạnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước ta trong 15 năm tới, văn kiện Đại hội có rất nhiều nội dung đa dạng, phong phú và nhiều điểm mới, có tính đột phá. Do đó, việc nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trên cơ sở đó vận dụng vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo và vận dụng sáng tạo tại trường ĐH Ngoại thương nói riêng là hết sức cấp thiết.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn hoan nghênh chủ đề hết sức ý nghĩa, có tính thực tiễn, kịp thời của hội nghị. Thầy Hiệu trưởng cũng đặc biệt ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Khoa Lý luận Chính trị trong hoạt động nghiên cứu khoa học chung của Nhà trường, đồng thời đánh giá cao sự kết nối, trao đổi giữa cán bộ, giảng viên các môn Lý luận Chính trị tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở II TP. HCM cũng như sự tham gia tích cực và hiệu quả của các em sinh viên vào hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa. Thầy cũng cho biết Nhà trường cũng đã và đang chỉ đạo khoa Lý luận Chính trị nghiên cứu, triển khai việc mở ngành đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế phù hợp với định hướng chung phát triển các chương trình đào tạo của Nhà trường. Cuối cùng, Thầy tin tưởng rằng khoa Lý luận Chính trị sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động khoa học - công nghệ nói riêng, và hoạt động đào tạo nói chung của Nhà trường trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 6 tham luận của cả giảng viên và sinh viên, bao gồm: Nâng cao bản lĩnh, năng lực, phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Liên kết vùng: Mô hình một số các nước châu Á và bài học cho Việt Nam; Vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay; Những yếu tố tác động tới động lực tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến nội dung các tham luận cũng như các nội dung thực tiễn khác.

MC hội nghị