Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Tọa đàm khoa học “Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ” HK1 năm học 2022 - 2023

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 29/12/2022, Bộ môn Ngoại ngữ, Cơ sở II đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ” HK1 năm học 2022 - 2023.

 

Tọa đàm có sự hiện diện của Ban chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ.


Tại tọa đàm, các giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Các giảng viên đã đề cập đến những chủ đề quan trọng và thiết thực như: Kỹ năng giao tiếp tại doanh nghiệp Trung Quốc; Ngôn ngữ trong lĩnh vực Marketing dịch vụ; Ngôn ngữ “Horenso” tại doanh nghiệp Nhật Bản; Ngôn ngữ sử dụng trong nghiên cứu định tính ngành Khoa học xã hội, tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại, một số thuật ngữ chuyên ngành về chứng từ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.


Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên đã tập trung trình bày những nội dung đã học tập được, những lưu ý quan trọng nhất và ứng dụng những kiến thức thu thập được vào việc giảng dạy tại lớp. Chương trình diễn ra sôi nổi với phần hỏi đáp giữa các báo cáo viên và giảng viên tham dự, cũng như nhận xét, góp ý từ Ban chủ nhiệm Bộ môn.


Phát biểu tại tọa đàm, Ban chủ nhiệm Bộ môn đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên. Đây cũng chính là cơ hội quý báu để các giảng viên cùng nhau chia sẻ những khó khăn và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.