Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hội thảo Quốc tế về Tài chính tại Việt Nam(Vietnam International Conference in Finance (VICIF 2016) lần thứ 3

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

VICIF 2016 là Hội thảo quốc tế lớn, mang tính chuyên sâu về tài chính Việt Nam. Các học giả đã cùng tham dự và trình bày báo cáo khoa học. Không khí cuộc Hội thảo sôi nổi khi mọi người cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính.

 Ngày 09 và 10/06/2016 tại Tp. Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo Quốc tế về Tài chính tại Việt Nam (Vietnam International Conference in Finance (VICIF 2016) lần thứ 3. Hội thảo Quốc tế này do Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội  phối hợp với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI), Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP HCM tổ chức.

Tham dự Hội thảo có các đại diện: Lãnh đạo Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam; Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP HCM; hơn 100 nhà khoa học, các chuyên gia, học giả, giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên cùng các nhà quản lý nổi tiếng trong và ngoài nước về các lĩnh vực kinh tế – tài chính.

Nội dung chính của Hội thảo nhằm hướng tới cung cấp thông tin về môi trường và phát triển các vấn đề về thị trường tài chính ở Việt Nam.  

Diễn giả chính của buổi Hội thảo Quốc tế này là GS, TS Henk Berkman, Trưởng Khoa Tài chính Kế toán, Trường Đại học Auckland, New Zealand.

Những nghiên cứu và báo cáo có chất lượng cao được trình bày tại Hội thảo được gửi đăng trên: Research in International Business and Finance; Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies…

VICIF 2016 là Hội thảo quốc tế lớn, mang tính chuyên sâu về tài chính Việt Nam. Các học giả đã cùng tham dự và trình bày báo cáo khoa học. Không khí cuộc Hội thảo sôi nổi khi mọi người cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính.

Hội thảo tạo ra một không gian mở để các học giả trao đổi ý tưởng về những vấn đề tài chính hiện nay. Bên cạnh đó, Hội thảo VICIF 2016 còn đóng vai trò như một diễn đàn kinh tế tài chính để các chuyên gia, học giả và các nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có thể cơ trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các vấn đề, các kết quả nghiên cứu mới. Đồng thời đây còn là dịp để giới chuyên gia thảo luận về các vấn đề thách thức hiện tại trong các lĩnh vực tài chính tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Hội thảo Quốc tế về Tài chính tại Việt Nam VICIF 2016 có ý nghĩa to lớn trong cung cấp thông tin về môi trường và phát triển tài chính tại Việt Nam. Góp phần tạo diễn đàn để các chuyên gia, học giả trong lĩnh vực Đầu tư Tài chính, Tài chính – Ngân hàng cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt, VICIF 2016 sẽ mở ra một môi trường cho các bạn trẻ có cơ hội giao lưu học hỏi và kết nối với nhau trong phạm vi cả nước, khu vực và trên thế giới.