Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Tổng hợp link đăng ký tuyển thành viên của các CLB, tổ chức trực thuộc Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường ĐHNT 2022

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên - Các CLB sinh viên

Để thuận tiện cho sinh viên nhà trường đặc biệt là các bạn tân sinh viên K61 tìm hiểu về các tổ chức, các CLB, Đoàn TNCS HCM trường ĐH Ngoại thương tổng hợp lại đường link đăng ký tuyển thành viên năm 2022 của các CLB, tổ chức trực thuộc Đoàn thanh niên và Hội sinh viên dưới đây:


? Tổ chức Đoàn, Hội:
1. Đoàn thanh niên
Link đăng ký: https://bit.ly/FYUTuyenGen18
2. Hội Sinh viên
Link đăng ký: https://bit.ly/HSVTuyenCTVgen20

? Nhóm CLB chuyên môn:
1. CLB Kế toán - Kiểm toán - CFAA FTU
Link đăng ký: (updating)
2. CLB Chứng khoán - SIC FTU
Link đăng ký: http://sicftu.vn/ttv/
3. CLB Nguồn nhân lực - HRC FTU
Link đăng ký: https://ttv.hrc.com.vn/
4. CLB Marketing - MAC FTU
Link đăng ký: ttv.macftu.org
5. CLB Thương mại điện tử - ECOM FTU
Link đăng ký: http://www.ecomftu.com/tuyengen13
6. CLB Nhà tư vấn Luật - LCC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/LCC_ttvgen16
7. CLB Kinh doanh quốc tế - IBC FTU
Link đăng ký: https://ttv.ibcftu.com/
8. CLB Nghiên cứu thị trường Bất động sản - REC FTU
Link đăng ký: https://recftuvn.wixsite.com/renovation
9. CLB Nhà doanh nghiệp tương lai - TEC FTU
Link đăng ký: (updating)
10. CLB Du học - SAC FTU
Link đăng ký: https://www.sacf.asia/
11. CLB SV Nghiên cứu khoa học - YRC FTU
Link đăng ký: yrc-ftu.com/ttv30
12. CLB Sở hữu trí tuệ - IPC FTU
Link đăng ký: https://ipc-ftu.my.canva.site/ipc-ftu
13. CLB Khởi nghiệp sáng tạo - Dynamic FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/TTV06dynamicftu
14. CLB Enactus FTU Hanoi
Link đăng ký: https://bit.ly/enactusrecruitment15
15. CLB Nhà Nghiên cứu thị trường - MRC FTU
Link đăng ký: https://tinyurl.com/mrctuyengen5
16. CLB Kinh tế toàn cầu - GEC FTU
Link đăng ký: bit.ly/gecttvg11
17. CLB Nhà ngân hàng tương lai - FBN FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/FBNtuyengen8
18. CLB Khoa học công nghệ trong Kinh tế và Kinh doanh - CTE FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/CTE-TTV-GEN-2

? Nhóm CLB ngôn ngữ
1. CLB Tiếng Anh - EC FTU
Link đăng ký: https://www.ec-ftu.com/apply-now
2. CLB Tiếng Pháp - CFE FTU
Link đăng ký: https://bom.so/91IuWt
3. CLB Tiếng Nhật - JPC FTU
Link đăng ký: https://forms.gle SGeGkG8KW9sXSXi37
4. CLB Tiếng Trung - CC FTU
Link đăng ký: https://cc-ftu.wixsite.com/cctuyengen17

?Nhóm CLB sở thích
1. CLB Mỹ thuật - DRC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3MfweUM
2. FTU Guitar - FGC FTU
Link đăng ký:https://bit.ly/3RLEjSm
3. CLB Âm nhạc - MC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3MghlS2
4. CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng - TCM FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3RNRthJ
5. CLB Nhảy - DC FTU
Link đăng ký:https://bit.ly/3fVFS2z
6. CLB Thể Thao - FSC FTU
Link đăng ký https://bit.ly/3RL8dpx
7. CLB Khám phá Hàn Quốc - KDC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/KDC15thGenRecruitment
8. CLB Cờ vua - FCA FTU
Link đăng ký: https://forms.gle/uywuEkSy3puMQ9LPA
9. CLB MC và Thời trang - MFC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3CemuWa
10. CLB Võ thuật và Tầm nhìn quốc tế - FBIS FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3EpTNYX
11. CLB Những người yêu thích sách - FBLC FTU
Link đăng ký: https://forms.gle/sjQEGizfWNEC6XrR9
12. CLB Văn hoá Ngoại giao - EACC FTU
Link đăng ký: https://forms.gle/oRx3ssiqkraxoiSS8

? Nhóm CLB tình nguyện
1. CLB Kỹ Năng Sống - LSC FTU
Link đăng ký: https://lsc-ftu.org/ttv15
2. CLB Tình nguyện Đồng hương Nghệ An - 37 FTU
Link đăng ký: https://forms.gle/v3gxjrwXrGo5oAwv7
3. CLB Kết nối trái tim - CHC FTU
Link đăng ký: https://tinyurl.com/CHCFTUTuyenthanhvienGen14-0
4. CLB Môi trường 350 Việt Nam - 350 FTU
Link đăng ký: https://bom.so/cX3Gu8

?Nhóm CLB truyền thông
1. CLB Diễn đàn sinh viên - FTU Forum
Link đăng ký: https://www.ttv.ftu-forum.org/
2. CLB Truyền thông - YMC FTU
Link đăng ký: https://bit.ly/3SP5LzG
_______________________________
Tổng hợp bởi: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG