Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Sinh viên nhà trường kết nối và theo dõi trực tiếp Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên - Các CLB sinh viên

Ngày 19/09/2023, Phòng Truyền thông & Quan hệ đối ngoại, Trung tâm Công nghệ thông tin và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp tổ chức Điểm cầu kết nối với Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

 Diễn đàn Kinh tế - Xã hội là hoạt động thường niên của Quốc hội. Qua hai lần tổ chức từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2021 - 2022), Diễn đàn đã cho thấy sức lan toả, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.


Là một trong 6 điểm cầu trên cả nước kết nối trực tuyến với địa điểm tổ chức Diễn đàn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương đã có cơ hội theo dõi trực tiếp Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023.

Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và tọa đàm cấp cao (buổi chiều) với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”, và 2 phiên hội thảo chuyên đề (buổi sáng): “Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó” và “Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới”.

 

 

Tại phiên buổi chiều, diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 đã đánh giá được thực trạng của Việt Nam qua video clip “Bức tranh Kinh tế - Xã hội Việt Nam nửa nhiệm kỳ (2021 - 2023)”. Qua đây, các đại biểu lại có thêm cái nhìn đa chiều hơn về Việt Nam hôm nay để cống hiến hơn nữa cho đất nước.