Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Hội nghị đối thoại giữa các Khoa/ Viện với sinh viên năm học 2022 – 2023

Tin tức khác

Để tiếp nhận những ý kiến, đề xuất, đóng góp, kiến nghị của sinh viên về tất cả các hoạt động của Khoa cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn trong học tập và hoạt động của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và phục vụ sinh viên, từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023, các Khoa/ Viện chuyên môn Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa Ban lãnh đạo các Khoa/ Viện với sinh viên năm học 2022 – 2023.

 

Các hội nghị đều có sự hiện diện của lãnh đạo các Khoa/ Viện chuyên môn cùng đại diện Ban chấp hành Chi đoàn đơn vị, đại diện các bộ môn cùng các giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn cán sự lớp, sinh viên đại diện các lớp, các khóa đang học tập tại trường.

Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên và các Khoa/ Viện chuyên môn là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn để các bạn sinh viên có cơ hội gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thầy cô lãnh đạo Khoa/ Viện về những vấn đề liên quan đến sinh viên. Thông qua đó, từng Khoa/ Viện cũng nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.