Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Phòng Quản trị Thiết bị

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Phòng Quản trị - Thiết bị (trước đây là Phòng Quản trị - Tài vụ) được thành lập năm 1967, ngay sau khi Trường được thành lập trên cơ sở chia tách trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương thành 2 trường độc lập.

Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý cơ sở vật chất, tài sản, máy móc và trang thiết bị; bảo vệ an ninh, vệ sinh môi trường, công tác xây dựng cơ bản và quy hoạch xây dựng, dịch vụ canteen, trông giữ xe và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khu vực trường.

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 24 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:   ThS Bùi Ngọc Dũng

Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Bích Hạnh; KS Nguyễn Mạnh Khải

Phòng được chia thành các tổ, bộ phận: Tổ Điện nước, thang máy và Phòng cháy chữa cháy; Tổ Quản lý Ký túc xá; Tổ Thiết bị, Bộ phận Quản trị văn phòng.

Qua các giai đoạn phát triển của Nhà trường, Phòng luôn hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho công tác an ninh an toàn, quản lý, vận hành các trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất của Nhà trường đáp ứng các yêu cầu hoạt động của cán bộ, giảng viên và sinh viên, Phòng đã tham gia triển khai các dự án xây dựng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của Nhà trường, góp phần xây dựng khuôn viên ngày càng khang trang, hiện đại. Phòng đã quản lý, điều phối và đảm bảo giảng đường, phòng học, phòng chuyên dùng phục vụ giảng dạy và học tập, học làm việc hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu của giảng dạy, học tập và công tác chung của cá nhân và đơn vị trong trường; Hàng năm, Phòng đã triển khai các hoạt động bổ sung thay thế, sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng các công trình và cơ sở vật chất nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Trường. Bên cạnh đó, Phòng luôn đảm bảo tốt công tác quản lý Ký túc xá, quản lý dịch vụ căng tin, dịch vụ trông xe và các dịch vụ thuê ngoài của Trường. Hiện nay, Phòng đang phối hợp với các đơn vị trong trường tiếp tục triển khai các dự án để mở rộng khuôn viên, hiện đại hóa trang thiết bị và môi trường làm việc phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường.

Tập thể đơn vị liên tục được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến qua các năm học.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Ông Trần Khang

2. Ông Võ Văn Cao

3. Ông Dương Ngọc Tốn

4. Ông Hoàng Thành Lan

5. Ông Trần Quang Điển

6. Ông Nguyễn Tấn Thường

7. Ông Phùng Văn Châu

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Đào

9. ThS Hoàng Công Bảo (1993 - 2009)

10. ThS Bùi Ngọc Dũng (2009 - nay)

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 
Địa điểm: Tầng 2 - Nhà A - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội