Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Tọa đàm “Tạo thuận lợi thương mại qua biên giới: Môi trường pháp lý và doanh nghiệp”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 30/11/2021, Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đã tổ chức tọa đàm “Tạo thuận lợi thương mại qua biên giới: Môi trường pháp lý và doanh nghiệp” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Phòng Công Nghiệp và Thương mại Việt Nam, Tổng Cục Hải quan cùng các giảng viên, sinh viên và học viên cao học của Viện KT&KDQT.

 

Tọa đàm đã mang đến bức tranh toàn diện về thực tiễn giao dịch thương mại qua biên giới tại Việt Nam từ phía các chủ thể chính là doanh nghiệp, cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan hải quan.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã cùng trao đổi, thảo luận về những thay đổi tích cực cũng như nút thắt, vướng mắc trong nỗ lực tạo thuận lợi thương mại qua biên giới tại Việt Nam thời gian qua.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với giao dịch thương mại qua biên giới, thực thi Hiệp định tạo thuận lợi hóa thương mại TFA và nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.