Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Hội thảo “Europe in the world, 2030”

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

 Chiều ngày 04/5/2016, chuơng trình Hỗ trợ đào tạo tiến sỹ IMAGERI đã tổ chức buổi Hội thảo chủ đề “Europe in the world, 2030”.

Với mong muốn mở ra một diễn đàn để học viên Imageri cùng các nhà nghiên cứu của trường Đại học Ngoại Thương có cơ hội trao đổi với chuyên gia, tiếp xúc với kết quả của các công trình nghiên cứu chuẩn Châu Âu. Từ đó, tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác với các nhà nghiên cứu trên thế giới không chỉ về các vấn đề kinh tế mà còn về các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu.

Diễn giả của buổi Hội thảo là Giáo sư Pascal Petit - Giám đốc trung tâm nghiên cứu Research Emeritus tại trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc Gia CNRS, Pháp. Ông đồng thời giảng dạy tại trường Đại học Paris North. Giáo sư Pascal Petit đã xuất bản một số công trình khoa học về các lĩnh vực: tăng trưởng kinh tế bền vững, đổi mới, việc làm, cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa,…

 

Tham dự buổi seminar có học viên chương trình Imageri cùng các giảng viên trường Đại học Ngoại Thương.

 

Tại buổi Hội thảo, Giáo sư Pascal Petit đã trình bày về các vấn đề trong quản trị toàn cầu và quản trị tại Châu Âu hiện nay. Diễn giả đã trao đổi với các học viên Imageri và giảng viên ĐHNT về xu hướng, các vấn đề trong quản trị, chính sách và chính trị ảnh hưởng đến ngân sách, nợ công, sự ổn định kinh tế vĩ mô… Bài giảng của giáo sư đã nhận đuợc nhiều ý kiến trao đổi và thảo luận.

 

Buổi làm việc kết thúc thành công và hứa hẹn những mối quan hệ hợp tác giữa chương trình Imageri cũng như trường ĐHNT với các chuyên gia và trường Đại học trên thế giới.