Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Khai mạc khoá tập huấn “Thực hành Thiết kế Học phần hiệu quả và đáp ứng chuẩn đầu ra”

Tin tức khác

Ngày 15/6/2024, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức khai giảng Khoá Tập huấn “Thực hành Thiết kế Học phần hiệu quả và đáp ứng chuẩn đầu ra”.

 

Tham dự buổi lễ, về phía Trường ĐH Ngoại thương có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng; PGS, TS Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng; Trưởng/Phó các Viện/Khoa; Trưởng/Phó trưởng Bộ môn; Giảng viên các Viện/Khoa chuyên môn; Cán bộ phụ trách công tác xây dựng và phát triển CTĐT, công tác khảo thí của Phòng Quản lý đào tạo; Khoa Sau Đại học; Khoa Đào tạo Quốc tế; Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp.

Khoá tập huấn được dẫn dắt bởi NGƯT, PGS, TS Đinh Thành Việt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á, Nguyên trưởng Ban Đảm bảo chất lượng ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, PGS, TS Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh, Theo quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của MOET cũng như AUN-QA và quy định của Nhà trường về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra là một nội dung bắt buộc khi thiết kế chương trình đào tạo (CTĐT) và các cơ sở giáo dục phải “bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố”.

Việc xây dựng chuẩn đầu ra và thiết kế học phần đáp ứng chuẩn đầu ra cũng như đo lường chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, bảo đảm và kiểm định chất lượng tại các cơ sở giáo dục nói chung và trường ĐH Ngoại thương nói riêng. PGS, TS Bùi Anh Tuấn cũng bày tỏ hy vọng rằng với những kinh nghiệm chuyên môn của mình, các giảng viên sẽ hướng dẫn và có giải pháp hiệu quả để giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng viên trong việc xây dựng, thiết kế các học phần và CTĐT, nâng cao năng lực xây dựng đo lường đánh giá chuẩn đầu ra học phần để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác kiểm định chất lượng. Đồng thời tư vấn giúp Nhà trường hoàn thiện văn bản về kiểm tra, đánh giá học phần và đo lường chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.


Khoá đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc xây dựng, thiết kế và vận hành các học phần và CTĐT; Nâng cao năng lực xây dựng đo lường đánh giá chuẩn đầu ra học phần, làm bước đệm quan trọng đề hỗ trợ đắc lực cho việc đo lường đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT; Rà soát, hoàn thiện hoạt động tự đánh giá chất lượng CTĐT để đáp ứng yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định.


Nội dung khóa tập huấn gồm: Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra (Outcome Based Education - OBE); Phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra học phần hiệu quả, gắn kết với các chuẩn đầu ra của CTĐT và đáp ứng yêu cầu các bên liên quan; Hướng dẫn lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra; Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần theo OBE; Hướng dẫn xây dựng đề thi gắn kết với chuẩn đầu ra học phần, thiết kế các bài thi/kiểm tra đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra; Hướng dẫn phương pháp đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra học phần của người học (trực tiếp, gián tiếp); Hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra học phần và báo cáo cải tiến học phần; Đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và tư vấn xây dựng văn bản hướng dẫn.
Ngay sau phần khai mạc, các học viên đã tham gia nội dung tập huấn đầu tiên về Thực hành thiết kế học phần hiệu quả và đáp ứng chuẩn đầu ra.