Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Chương trình Quản trị kinh doanh mô hình tinh gọn (Mini MBA)

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình Quản trị kinh doanh mô hình tinh gọn (Mini MBA) được thiết kế dành riêng cho cán bộ cấp quản lý; dựa trên chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) và chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ngoài ra, chương trình có bổ sung, cập nhật những nội dung để phù hợp với bối cảnh kinh doanh mới để phù hợp với chiếc lược phát triển của công ty.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây >>>