Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

 

 

Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại được thành lập ngày 01/10/2009 theo QĐ số 842/ QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 30/09/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông; quan hệ hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp; định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm; kết nối cựu sinh viên và thu hút nguồn tài trợ cho Trường.

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 08 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: ThS Nguyễn Huyền Minh

Phó trưởng phòng: TS Bùi Duy Linh

Sau 12 năm hình thành và phát triển, Phòng TT&QHĐN đã ngày càng mở rộng về quy mô cũng như hoạt động, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng, phát triển và lan tỏa thương hiệu Ngoại thương tới cộng đồng - xã hội cũng như kiến tạo, mở rộng và triển khai mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường.

Phòng nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường; Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ GD&ĐT năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022; Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT năm học 2021 - 2022.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy (2009 - 2015)

2. PGS, TS Đào Thị Thu Giang (Phó hiệu trưởng phụ trách phòng, 2015 - 2017)

3. TS Nguyễn Thị Thanh An (2017 - 2018)

4. ThS Lê Phương Hà (Phó trưởng phòng, 2018 - 2020)

5. ThS Nguyễn Huyền Minh (2020 - nay)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng A905 (tầng 9, nhà A) và phòng A1207 (tầng 12, nhà A)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.