Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun
43 Bài viết mới

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Các đơn vị

Website: http://ieit.edu.vn/ 

THÔNG TIN CHUNG
Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
    Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế và thương mại quốc tế.
    Tổ chức đào tạo và tư vấn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
    Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế.
    Đấu thầu, phối hợp và triển khai các dựa án nghiên cứu trong và ngoài nước.
    Phát hành các ấn phẩm khoa học phục vụ học tập, nghiên cứu và kinh doanh.
    Nối kết trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp thông qua Câu lạc bộ doanh nhân: Keieijuku Club.

CÁC SẢN PHẨM CỦA VIỆN
Hiện nay, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp- trường Đại học Ngoại thương (EIT) đang cung cấp các nhóm sản phẩm, dịch vụ chính:
    Công trình nghiên cứu khoa học các cấp: Trường, Bộ, Nhà nước.
    Công trình nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và các tổ chức.
    Báo cáo thường niên về KT & TMQT.
    Tạp chí Kinh tế Đối ngoại.
    Báo cáo chuyên đề, báo cáo về chỉ số hấp dẫn thị trường thương mại quốc tế,
    Chương trình đào tạo Mini MBA
    Chương trình nâng cao năng lực quản lý.
    Chương trình tư vấn về quản trị doanh nghiệp

Lãnh đạo đơn vị:

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh (2011 - nay)

Email

Nguyễn Văn  Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hoàng Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Ngọc Bích This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Văn Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Phương  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị  Lương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn   Tuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 378, 376)
Địa điểm: Tầng 10 - Nhà A.