Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

IMPACT CHALLENGE AT SEA” ĐÃ TRỞ LẠI!

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Cuộc thi Impact Challenge at SEA đã trở lại và sẵn sàng để tìm kiếm và đầu tư vào các Impact Startups tại Việt Nam.

 [CHỦ ĐỀ]
MÔI TRƯỜNG - Startups với các giải pháp môi trường bền vững.
CHUYỂN ĐỔI SỐ - Startups mang lại các giải pháp tăng khả năng tiếp cận và hòa nhập môi trường kỹ thuật số để thúc đẩy giá trị kinh tế và xã hội

[TIÊU CHÍ LỰA CHỌN]
Ứng viên cần phải là doanh nghiệp hoặc đơn vị liên doanh có các hoạt động chính tạo ra tác động tại Việt Nam.

[LỢI ÍCH KHI THAM GIA]
 TỔNG GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 109.000+ USD
Nhận được đầu tư và giải thưởng mở rộng (Tối đa lên đến 500.000 USD)
Tham gia các chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp và chương trình đào tạo về đo lường tác động xã hội trong doanh nghiệp.
Cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn.

[ĐĂNG KÝ DỰ THI]
⏰Hạn chót để nộp hồ sơ: 30/06/2024
Đăng ký và xem thêm chi tiết qua website: www.impactchallengeatsea.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +84 90 757 78 61
Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để bứt phá chưa, đăng ký ngay hôm nay!!!
---------------------------------------
“IMPACT CHALLENGE AT SEA” OPEN!?

IMPACT CHALLENGE AT SEA competition is now open to discover and invest in promising Impact Startups in Vietnam.

[THEMES]
GREEN - Startups with solutions for environmental sustainability
DIGITAL - Startups enhancing digital access and inclusion to drive social/economic value

[ELIGIBILITY]
Applicants must be corporations or cooperatives with primary operations and impact created in Vietnam.

[BENEFITS]
TOTAL PRIZE POOL $109,000 +
?Investment and additional prize (Max $500K)
Acceleration / Impact measurement program
Cooperation opportunities with Large Companies
[HOW TO APPLY]
⏰Deadline: 30.06.24
Apply and See the details through the website(www.impactchallengeatsea.com )
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: Impact Challenge at SEA
If you want to achieve great innovation through your business, apply now!
#Startups #ICAS #Impacts #Vietnam #ImpactSquare