Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul

Trường ĐH Ngoại thương phối hợp tổ chức Hội thảo nghiên cứu Khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường Cao đẳng, Đại học năm 2024

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 06/7/2024, Đoàn cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại thương đã tham dự Hội thảo nghiên cứu Khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường Cao đẳng, Đại học năm 2024 lần thứ 2 với chủ đề “Giải pháp nâng cao Giáo dục Thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ.

 

Năm 2023, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Cần Thơ và ĐH Huế đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc luân phiên tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia về công tác Giáo dục Thể chất. Theo đó, trường ĐH Ngoại thương là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo lần thứ Nhất.

Năm 2024, Hội thảo lần thứ 2 do Trường ĐH Cần Thơ đăng cai tổ chức, với chủ đề: "Giải pháp nâng cao Giáo dục Thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Hội thảo đã nhận được hơn 130 bài viết, đến từ hơn 80 Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm Thể dục thể thao trên toàn quốc. Sau quá trình phản biện độc lập, 122 bài viết đạt yêu cầu được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, trong đó có 12 bài nghiên cứu của các tác giả đến từ Trường ĐH Ngoại thương.

Tại hội nghị, TS Võ Xuân Lộc - Giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trường ĐH Ngoại thương, Bí thư Đoàn thanh niên Trường đã trình bày bài viết với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất đã triển khai tại Trường ĐH Ngoại thương”.


Hội nghị khoa học về "Công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" chính là cơ hội để các trường tổng kết, đánh giá thực trạng và giải pháp giảng dạy; rút ra bài học kinh nghiệm, hướng tới những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Thể chất và các hoạt động TDTT từ các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc trong giai đoạn hiện nay.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký giữa ba trường, Hội nghị lần thứ ba (năm 2025) sẽ được ĐH Huế đăng cai tổ chức.