Sidebar

Magazine menu

25
Mon, Sep
39 Bài viết mới

Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

Trong hai ngày, 08/09 - 09/09/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế và Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Ngoại thương phối hợp với Trung tâm Sáng to và Ươm tạo FTU (FIIS) tổ chức thành công Chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho đơn vị của Trường ĐH Ngoại thương - “FTU Actnovation Camp 2023”.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, với cách tiếp cận “1 môn học - 1 mô hình hợp tác” và nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng tính thực tiễn của từng môn học, từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023, Bộ môn Thương mại Quốc tế, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (KT&KDQT) phối hợp cùng Chương trình Runway, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) thực hiện chương trình “Tiếp cận thị trường xuất khẩu tiềm năng” (iTrade Market Access for Cases) mùa thứ hai cho mô hình hợp tác của môn Chính sách thương mại quốc tế với hình thức hoàn toàn mới.

Trong hai ngày 30/6 và 01/07/2023, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS), Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công chương trình tập huấn "Innovative Leadership Bootcamp" với sự tham gia của 10 startup triển vọng cùng các cố vấn, các vị diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Từ ngày 26/07 - 28/07/2023, nhóm AC 8 thuộc Chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các đơn vị của Trường ĐH Ngoại thương - “FTU Actnovation Camp 2023” đã tổ chức chương trình tập huấn “Actnovation Camp” tại tỉnh Quảng Ninh với nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị, sáng tạo và gắn kết.

Ngày 16/06/2023, Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Ban Công tác chính trị & sinh viên, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể và Ban Khảo thí & đảm bảo chất lượng Cơ sở II đã tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” cho các viên chức đơn vị. Đây là chương trình Thực hiện Kế hoạch số 1371/KH-CSII về tổ chức chương trình tập huấn liên quan đến đổi mới sáng tạo cho viên chức của Cơ sở II.

Ngày 28/05/2023, tiếp nối các kết quả của giai đoạn đào tạo và huấn luyện , Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) cùng Innovation Research Community (Innorec) đã tổ chức thành công sự kiện Wesearch Mock Conference - Hội thảo khoa học mô phỏng, nằm trong khuôn khổ Chương trình ươm tạo tài năng nghiên cứu khoa học trẻ - Wesearch InnoLab#1 với sự tham dự của các chuyên gia, cố vấn khoa học cùng các Wesearch-ers - những tài năng nghiên cứu trẻ của chương trình.

More Articles ...